Zawodowy zawrót głowy (w ramach RPO WM 8.2 – Małopolska Zachodnia)

Cel projektu

Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 180 osób bezrobotnych i biernych zawodowo z Małopolski Zachodniej (powiaty wadowicki, oświęcimski ,chrzanowski i olkuski) w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez dopasowane do ich potrzeb instrumenty i formy aktywizacji edukacyjno-zawodowej w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. W ramach projektu 180 osób otrzyma dostosowane do potrzeb, zindywidualizowane, wysokiej jakości wsparcie w zakresie aktywizacji edukacyjno-zawodowej.

Wartość projektu: 1,720,453.69 zł
Projekt realizowany w ramach RPO WM 8.2
Okres realizacji projektu: 1.10.2020 r. – 30.09.2022 r.
Rekrutacja do projektu realizowana będzie do końca stycznia 2022 r.

Zapisując się do projektu możesz liczyć na:

 • Dostosowaną do Twoich potrzeb i możliwości formę udziału w projekcie.
 • Diagnozę zawodową i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, na podstawie którego będziesz pracował(a) z Ekspertem ds. rozwoju kariery
 • Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu.
 • Dostęp do stanowisk pracy w naszych biurach m.in. w Oświęcimiu, gdzie będziesz mógł/mogła samodzielnie poszukiwać pracy.
 • Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi (dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi) na czas udziału w projekcie.
 • Dla osób niepełnosprawnych – wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb i wymagań.
 • Wsparcie doradcy w rozwiązywaniu problemów życiowych utrudniających powrót na rynek pracy.

Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami:

Rekrutacja

Możesz przystąpić do projektu, jeżeli spełniasz wszystkie poniższe warunki:
Uczestnikami projektu mogą osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, mieszkające na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski), należące do co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • kobiety

Kryteria premiujące do udziału w projekcie:

 • miejsce zam. (tereny wiejskie, miasta 10-20 tyś. – 2 pkt., tereny miejskie pow. 20 tyś. – 0 pkt.)
 • płeć (kobieta – 2 pkt., mężczyzna – 0 pkt.)
 • opieka nad osobami zależnymi i/lub dziećmi do lat 7 (tak – 2 pkt., nie – 0 pkt.)
 • niepełnosprawność (tak – 2 pkt., nie – 0 pkt.)
 • status na rynku pracy (bierność zaw. – 2 pkt., długotrwałe bezrobocie – 2 pkt., os. bezrobotne -1 pkt.)
 • wiek (pow. 50 r.ż. – 2 pkt., os. młodsze – 0 pkt.)
 • poziom wykształcenia ( brak formalnego wykształcenie – 5 pkt., wykształcenie podstawowo-gimnazjalne – 4 pkt., średnie ogólnokształcące – 3 pkt., zawodowe – 2 pkt., średnie zawodowe – 1 pkt.)
 • poziom doświadczenia zawodowego (brak doświadczenia – 2 pkt., 1-5 lat doświadczenia – 1 pkt., pow. 5 lat doświadczenia – 0 pkt.)

Biuro projektu
ul. Trzebińska 56/29
32-500 Chrzanów
Czynne poniedziałek – piątek w godz. 9-15

Informacja i rekrutacja – powiaty oświęcimski i wadowicki
tel.: 662 485 191 oraz 664 850 646

Informacja i rekrutacja – powiaty chrzanowski i olkuski
tel.: 513 865 580

Nic nie znaleziono.

 • Biuro projektu jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – biuro znajduje się w centrum Chrzanowa, w budynku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szeroko otwierane drzwi umożliwiające wjazd os. poruszających się na wózku inwalidzkim, brak progów, winda oraz toaleta dostosowana dla os. z niepełnosprawnościami). Dojazd samochodem – zjazd na parking przed budynkiem, w którym mieści się biuro projektu bezpośrednio z drogi krajowej nr 79 (ul. Trzebińska 56, pokój nr 29). Dojazd komunikacją publiczną – w pobliżu biura znajduje się dworzec kolejowy Chrzanów Śródmieście oraz przystanek autobusowy Chrzanów Trzebińska (linie nr 3, 8, 17a, 17b, 25, 30, 32a, 32b, 35,38, 41 oraz 42). Mapka dojazdu do biura znajduje się w zakładce Kontakt.
 • Na parkingu przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Personel projektu udziela kandydatom wsparcia w zakresie poprawnego wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych.
 • Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych pocztą. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość odbioru dokumentacji rekrutacyjnej przez kadrę projektu w jego miejscu zamieszkania.
 • W uzasadnionych przypadkach uczestnicy projektu będą mogli w trakcie realizacji projektu skorzystać z dodatkowych usług dostępowych w postaci m.in. tłumacza języka migowego, asystenta osoby z niepełnosprawnością (przyznanie takiego wsparcia następuje na podstawie ankiety wypełnianej przez kandydata w trakcie procesu rekrutacji).