Własna firma z POWER-em (w ramach POWER 1.2.1 – projekt dotacyjny)

Cel projektu

Celem projektu będzie zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy i aktywności zawodowej 43 osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy z kategorii NEET w wieku 18-29 lat zamieszkujących lub uczących się na terenie Subregionu Południowego Woj. Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowe oraz finansowe dotacyjne i pomostowe ich zdolności przedsiębiorczych i pomysłu na dochodową działalność gospodarczą prowadzące do uruchomienia przedsiębiorstw w okresie od 1.06.2021 r. do 31.05.2023 r.

Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia w ramach 1-go naboru do projektu Własna firma z POWER-em! będzie można składać od 1 do 20 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

w przygotowaniu (rozpoczęcie realizacji projektu od dnia 1.06.2021 r.)

29.06.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia w ramach 1-go naboru do projektu Własna firma z POWER-em! będzie można składać od 1 do 20 sierpnia 2021 r. W ramach pierwszego naboru do projektu przyjętych zostanie 23 osoby spełniające warunki uczestnictwa w projekcie.

Już niedługo w zakładce Rekrutacja zamieszczone zostaną szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej, a w zakładce Do pobrania wymagana dokumentacja rekrutacyjna oraz regulamin uczestnictwa w projekcie.

W sytuacji, gdy w przewidzianym terminie w ramach 1-go naboru do projektu zgłosi się niewystarczająca liczba kandydatów, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenie lub ogłoszenia dodatkowego naboru uczestników.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

29.06.2021 r.

Harmonogram działań w ramach pierwszego etapu rekrutacji do projektu

Harmonogram działań