Projekty zrealizowane

Poniżej znajdziecie Państwo listę projektów zrealizowanych przez nas. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami.

Do pracy gotowi… start! – aktywizacja edukacyjno-zawodowa osób młodych biernych zawodowo w Małopolsce Zachodniej (w ramach POWER 1.2.1 – Małopolska Zachodnia)

Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 200 osób biernych zawodowo z kategorii NEET w wieku 18-29 lat z Małopolski Zachodniej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez dopasowane do ich potrzeb instrumenty i formy aktywizacji
edukacyjno-zawodowej: diagnozę zawodową, przygotowanie IPD, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, coaching, szkolenia z zakresu efektywnego poruszania się na rynku pracy, ofertę kursów i szkoleń,bony szkoleniowe i stażowe oraz środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Okres realizacji: od 1.07.2016 r. do 30.06.2018 r.

Młodzi z nowymi perspektywami - kompleksowy projekt aktywizacji edukacyjno-zawodowej osób biernych zawodowo do 29 r.ż. (w ramach POWER 1.3.1 – województwo śląskie i małopolskie)

Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 90 osób biernych zawodowo z tzw. kategorii NEET i pracujących w wieku 18-29 lat z woj. małopolskiego i śląskiego znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez dopasowane do ich potrzeb instrumenty i formy aktywizacji edukacyjno-zawodowej: diagnozę zawodową, przygotowanie IPD, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy kwalifikacyjne i kompetencyjne, staże zawodowe oraz środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Okres realizacji: od 1.08.2018 r. do 31.10.2020 r.