Projekty w trakcie realizacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę projektów aktualnie realizowanych przez nas. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami.

Razem łatwiej - kompleksowy projekt aktywizacji edukacyjno-zawodowej osób biernych zawodowo do 29 r.ż. (w ramach POWER 1.3.1 – województwo śląskie i małopolskie)

Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 80 osób biernych zawodowo z tzw. kategorii NEET i pracujących w wieku 18-29 lat z woj. małopolskiego i śląskiego znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez dopasowane do ich potrzeb instrumenty i formy aktywizacji edukacyjno-zawodowej: diagnozę zawodową, przygotowanie IPD, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy kwalifikacyjne i kompetencyjne, staże zawodowe oraz środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Okres realizacji: od 1.03.2019 r. do 28.02.2021 r.

Zawodowy zawrót głowy (w ramach RPO WM 8.2 – Małopolska Zachodnia)

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 180 osób bezrobotnych i biernych zawodowo z Małopolski Zachodniej (powiaty wadowicki, oświęcimski ,chrzanowski i olkuski) w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez dopasowane do ich potrzeb instrumenty i formy aktywizacji edukacyjno-zawodowej w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. W ramach projektu 180 osób otrzyma dostosowane do potrzeb, zindywidualizowane, wysokiej jakości wsparcie w zakresie aktywizacji edukacyjno-zawodowej.

Okres realizacji projektu: 1.10.2020 r. – 30.09.2022 r.

Własna firma z POWER-em (w ramach POWER 1.2.1 – projekt dotacyjny)

w przygotowaniu (rozpoczęcie realizacji projektu od dnia 1.06.2021 r.)

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie realizacji projektu od dnia 1.06.2021 r.