Wsparcie
w procesach
rekrutacyjnych

Wsparcie procesów rekrutacyjnych dotyczy głównie firm i organizacji nie posiadających własnych rozbudowanych działów HR, które potrzebują pomocy na etapie rekrutacji i selekcji kandydatów. Wsparcie to może dotyczyć zarówno przeprowadzenia samego procesu rekrutacji, procesu selekcji napływających aplikacji jak i prowadzenia rozmów rekrutacyjnych z wybranymi kandydatami. Uzyskanie profesjonalnej pomocy w procesie rekrutacji pozwala firmom z jednej strony oszczędzić własne zasoby poprzez outsourcing części procesu, z drugiej strony zredukować ryzyko związane z popełnieniem błędu i upewnić się, że wybrany kandydat jest rzeczywiście dopasowany do stanowiska i zadań, jakie ma wykonywać.

Dzięki umiejętności pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację kursów kwalifikacyjny i kompetencyjne oraz staży zawodowych jesteśmy w stanie zapewnić pracodawcom kandydatów dopasowanych do stanowiska pracy nie tylko pod względem motywacji i predyspozycji osobowościowych, lecz również posiadających konkretne kwalifikacje i certyfikaty zawodowe niezbędne do efektywnej pracy.

Outplacement

Szczególnym rodzajem oferowanych przez nas usług jest wsparcie pracodawców w procesie kończenia dotychczasowej współpracy z pracownikami. Nasz dedykowany program outplacement opiera się na następujących zasadach:

  • W procesie zwolnień monitorowanych wsparciem należy objąć nie tylko pracowników, lecz również pracodawcę, w tym w szczególności osoby odpowiedzialne za prowadzenie rozmów wypowiadających umowy o pracę
  • Ostatecznym celem realizacji działań doradczych dla osoby zwalnianej ma być znalezienie przez nią nowej, satysfakcjonującej pracy. Pozostałe działania w ramach programu mają być podporządkowane temu celowi
  • Kluczowym czynnikiem sukcesu jest utrzymanie wysokiego poziomu motywacji do działania zwalnianego pracownika
  • Sytuacja każdego pracodawcy i pracownika jest inna, tak więc kluczem do sukcesu jest dostosowanie sprawdzonych metod i narzędzi doradczych do indywidualnych wymagań danego programu.