Zawodowy zawrót głowy (w ramach RPO WM 8.2 – Małopolska Zachodnia)

Cel projektu

Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 180 osób bezrobotnych i biernych zawodowo z Małopolski Zachodniej (powiaty wadowicki, oświęcimski ,chrzanowski i olkuski) w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez dopasowane do ich potrzeb instrumenty i formy aktywizacji edukacyjno-zawodowej w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. W ramach projektu 180 osób otrzyma dostosowane do potrzeb, zindywidualizowane, wysokiej jakości wsparcie w zakresie aktywizacji edukacyjno-zawodowej.

Wartość projektu: 1,720,453.69 zł
Projekt realizowany w ramach RPO WM 8.2
Okres realizacji projektu: 1.10.2020 r. – 30.09.2022 r.
Rekrutacja do projektu realizowana będzie do końca stycznia 2022 r.

Zapisując się do projektu możesz liczyć na:

 • Dostosowaną do Twoich potrzeb i możliwości formę udziału w projekcie.
 • Diagnozę zawodową i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, na podstawie którego będziesz pracował(a) z Ekspertem ds. rozwoju kariery
 • Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu.
 • Dostęp do stanowisk pracy w naszych biurach m.in. w Oświęcimiu, gdzie będziesz mógł/mogła samodzielnie poszukiwać pracy.
 • Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi (dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi) na czas udziału w projekcie.
 • Dla osób niepełnosprawnych – wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb i wymagań.
 • Wsparcie doradcy w rozwiązywaniu problemów życiowych utrudniających powrót na rynek pracy.

Rekrutacja

Możesz przystąpić do projektu, jeżeli spełniasz wszystkie poniższe warunki:
Uczestnikami projektu mogą osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, mieszkające na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski), należące do co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • kobiety

Kryteria premiujące do udziału w projekcie:

 • miejsce zam. (tereny wiejskie, miasta 10-20 tyś. – 2 pkt., tereny miejskie pow. 20 tyś. – 0 pkt.)
 • płeć (kobieta – 2 pkt., mężczyzna – 0 pkt.)
 • opieka nad osobami zależnymi i/lub dziećmi do lat 7 (tak – 2 pkt., nie – 0 pkt.)
 • niepełnosprawność (tak – 2 pkt., nie – 0 pkt.)
 • status na rynku pracy (bierność zaw. – 2 pkt., długotrwałe bezrobocie – 2 pkt., os. bezrobotne -1 pkt.)
 • wiek (pow. 50 r.ż. – 2 pkt., os. młodsze – 0 pkt.)
 • poziom wykształcenia ( brak formalnego wykształcenie – 5 pkt., wykształcenie podstawowo-gimnazjalne – 4 pkt., średnie ogólnokształcące – 3 pkt., zawodowe – 2 pkt., średnie zawodowe – 1 pkt.)
 • poziom doświadczenia zawodowego (brak doświadczenia – 2 pkt., 1-5 lat doświadczenia – 1 pkt., pow. 5 lat doświadczenia – 0 pkt.)

Biuro projektu
ul. Dąbrowskiego 3/14
32-600 Oświęcim
Czynne poniedziałek – piątek w godz. 8-16

Informacja i rekrutacja – powiaty oświęcimski i wadowicki
tel.: 662 485 191

Informacja i rekrutacja – powiaty chrzanowski i olkuski
tel.: 513 865 580

Inny wpis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eget feugiat lorem. Vestibulum ornare velit vel viverra molestie. Nam venenatis dui libero, nec maximus est viverra ac. Fusce diam lectus, vulputate et venenatis ut, venenatis nec…

Więcej Info