Zawodowy zawrót głowy (w ramach RPO WM 8.2 – Małopolska Zachodnia)

Cel projektu

Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 180 osób bezrobotnych i biernych zawodowo z Małopolski Zachodniej (powiaty wadowicki, oświęcimski ,chrzanowski i olkuski) w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez dopasowane do ich potrzeb instrumenty i formy aktywizacji edukacyjno-zawodowej w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. W ramach projektu 180 osób otrzyma dostosowane do potrzeb, zindywidualizowane, wysokiej jakości wsparcie w zakresie aktywizacji edukacyjno-zawodowej.

Wartość projektu: 1,720,453.69 zł
Projekt realizowany w ramach RPO WM 8.2
Okres realizacji projektu: 1.10.2020 r. – 30.09.2022 r.
Rekrutacja do projektu realizowana będzie do końca stycznia 2022 r.

Zapisując się do projektu możesz liczyć na:

 • Dostosowaną do Twoich potrzeb i możliwości formę udziału w projekcie.
 • Diagnozę zawodową i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, na podstawie którego będziesz pracował(a) z Ekspertem ds. rozwoju kariery
 • Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu.
 • Dostęp do stanowisk pracy w naszych biurach m.in. w Oświęcimiu, gdzie będziesz mógł/mogła samodzielnie poszukiwać pracy.
 • Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi (dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi) na czas udziału w projekcie.
 • Dla osób niepełnosprawnych – wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb i wymagań.
 • Wsparcie doradcy w rozwiązywaniu problemów życiowych utrudniających powrót na rynek pracy.

Rekrutacja

Możesz przystąpić do projektu, jeżeli spełniasz wszystkie poniższe warunki:
Uczestnikami projektu mogą osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, mieszkające na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski), należące do co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • kobiety

Kryteria premiujące do udziału w projekcie:

 • miejsce zam. (tereny wiejskie, miasta 10-20 tyś. – 2 pkt., tereny miejskie pow. 20 tyś. – 0 pkt.)
 • płeć (kobieta – 2 pkt., mężczyzna – 0 pkt.)
 • opieka nad osobami zależnymi i/lub dziećmi do lat 7 (tak – 2 pkt., nie – 0 pkt.)
 • niepełnosprawność (tak – 2 pkt., nie – 0 pkt.)
 • status na rynku pracy (bierność zaw. – 2 pkt., długotrwałe bezrobocie – 2 pkt., os. bezrobotne -1 pkt.)
 • wiek (pow. 50 r.ż. – 2 pkt., os. młodsze – 0 pkt.)
 • poziom wykształcenia ( brak formalnego wykształcenie – 5 pkt., wykształcenie podstawowo-gimnazjalne – 4 pkt., średnie ogólnokształcące – 3 pkt., zawodowe – 2 pkt., średnie zawodowe – 1 pkt.)
 • poziom doświadczenia zawodowego (brak doświadczenia – 2 pkt., 1-5 lat doświadczenia – 1 pkt., pow. 5 lat doświadczenia – 0 pkt.)

Biuro projektu
ul. Dąbrowskiego 3/14
32-600 Oświęcim
Czynne poniedziałek – piątek w godz. 8-16

Informacja i rekrutacja – powiaty oświęcimski i wadowicki
tel.: 662 485 191

Informacja i rekrutacja – powiaty chrzanowski i olkuski
tel.: 513 865 580

Nic nie znaleziono.