Własna firma z POWER-em (w ramach POWER 1.2.1 – projekt dotacyjny)

Cel projektu

w przygotowaniu (rozpoczęcie realizacji projektu od dnia 1.06.2021 r.)

Rekrutacja

w przygotowaniu (rozpoczęcie realizacji projektu od dnia 1.06.2021 r.)

w przygotowaniu (rozpoczęcie realizacji projektu od dnia 1.06.2021 r.)

w przygotowaniu (rozpoczęcie realizacji projektu od dnia 1.06.2021 r.)