Razem łatwiej

Cel projektu

Celem projektu będzie zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 80 osób biernych zawodowo z tzw. kategorii NEET i pracujących w wieku 18-29 lat z woj. małopolskiego i śląskiego znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez dopasowane do ich potrzeb instrumenty i formy aktywizacji edukacyjno-zawodowej. W ramach projektu 80 osób otrzyma dostosowane do potrzeb, zindywidualizowane, wysokiej jakości wsparcie w zakresie aktywizacji edukacyjno-zawodowej.

Wartość projektu: 1 007 223,14 zł
Projekt realizowany w ramach POWER 1.3.1
Okres realizacji projektu: 1.03.2019 r. – 28.02.2021 r.

Zapisując się do projektu możesz liczyć na:

 • Diagnozę zawodową i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Wsparcie w postaci kursów kwalifikacyjnych i kompetencyjnych oraz staży zawodowych
 • Doradztwo i dotacje na rozpoczęcie działalność gospodarczej
 • Wsparcie towarzyszące – zwrot kosztów dojazdów na zajęcia oraz zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi
 • Dostosowaną do Twoich potrzeb i możliwości formę udziału w projekcie.

Rekrutacja

Kto może wziąć udział w projekcie? Możesz przystąpić do projektu, jeżeli spełniasz poniższe warunki:

 • Jesteś osobą w wieku 18-29 lat.
 • Mieszkasz na terenie woj. śląskiego lub małopolskiego.
 • Należysz do jednej z poniższych grup:
  – osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
  – osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
  – osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno‐wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
  – osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
  matki przebywające w domach samotnej matki,
  – osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
  – osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
  – osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

a dodatkowo:

 • Jesteś osobą bierną zawodowo (nie pracujesz), nie uczysz się stacjonarnie i nie szkolisz (należysz więc do tzw. kategorii NEET) lub
 • Pracujesz ale Twoje wynagrodzenie miesięczne nie przekracza płacy minimalnej (która obecnie wynosi 2 600 zł brutto, czyli ok. 1920 zł „na rękę”), należysz więc do grupy tzw. ubogich pracujących

Kryteria premiujące do udziału w projekcie:

 • miejsce zam. (tereny wiejskie, miasta 10-20 tyś. – 1 pkt., tereny miejskie pow. 20 tyś. – 0 pkt.)
 • płeć (kobieta – 1 pkt., mężczyzna – 0 pkt.)
 • niepełnosprawność (tak – 1 pkt., nie – 0 pkt.)
 • bariery finansowe, czasowe, psych.-społ.: opieka nad osobom zależną, wysokość dochodów na 1 os. w gospodarstwie domowym do 500 zł, przebywanie w gospodarstwie domowym z os. niepracującymi (tak – 1 pkt. za każdą, nie – 0 pkt.)

Biuro projektu
ul. Dąbrowskiego 3/14
32-600 Oświęcim
Czynne poniedziałek – piątek w godz. 8-16

Informacja i rekrutacja
tel.: 513 865 580

Inny wpis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eget feugiat lorem. Vestibulum ornare velit vel viverra molestie. Nam venenatis dui libero, nec maximus est viverra ac. Fusce diam lectus, vulputate et venenatis ut, venenatis nec…

Więcej Info